This page cannot be displayed.

ทัวร์เวียดนาม ซุปตาร์...PHU QCOC สุดฟิน อินแบบตะโกน !!

จำนวนการเข้าขม 16 ครั้ง
ทัวร์เวียดนาม ซุปตาร์...PHU QCOC สุดฟิน อินแบบตะโกน !! - บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
รหัสทัวร์
009-5300
วันที่เดินทาง
พ.ย.66 - มี.ค.67
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air

ไฮไลท์

 • ชมเมืองที่ไม่เคยหลับไหล Grand World Phu Quoc
 • เล่นเครื่องเล่นหวาดเสียวชวนสนุกระทึกใจที่ Vin Wonder สวนสนุกใหญ่สุดในเวียดนาม
 • ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Aquarium Vinpearl อาคารรูปเต่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • สนุกเพลิดเพลินนั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกชมวิว 360 องศา
 • สนุกกับเครื่องเล่นและสวนน้ำ Sun World Hon Thom Nature Park

แผนการเดินทาง

06.30 น.  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้า 10  เคาน์เตอร์ U สายการบินเวียดเจ็ทแอร์  (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ

09.45 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองฟูก๊วก ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ980

11.00 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองฟูก๊วก ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้วนำท่านรับสัมภาระ (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

บ่าย  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

อิสระให้ทุกท่านได้มีเวลาเล่นคาสิโนเสี่ยงโชค รับทรัพย์ที่ Corona Casino

นำท่านเดินทางสู่ Grand World Phu Quoc – The Sleepless City เมืองที่ไม่เคยหลับใหล ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของ Phu Quoc United Centerที่ยกเอาสถานที่ช๊อปปิ้งยอดฮิตจากรอบโลก อาทิ เวนิส เซี่ยงไฮ้ ถนนนเดินในเกาหลี และเวียดนาม มาจำลองไว้ในพื้นที่กว่า 500 ไร่ ให้ทุกคนได้เพลิดเพลินกับการช๊อปปิ้งและบรรยากาศอันแสนคึกคักของเทศกลางต่างๆ มีร้านอาหารให้เลือกช้อปเลือกชมมากมาย อาทิเช่น ร้านเบียร์ ร้านกาแฟ สตรีทฟู้ด เป็นต้น ได้รับฉายานามว่า Venice แห่งเวียดนาม  อิสระให้ท่านเที่ยวชม Grand World Phu Quoc  ตามอัธยาศัย

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2)

นำทุกท่านเข้าชมการแสดงชุด “The Color of Venice” ณ ส่วนจัดแสดง (เวลาโชว์ 21.30 – 22.00 น.)

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

นำท่านสู่ Vin Wonders Phu Quoc สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุดในเวียดนาม รวมเครื่องเล่นกว่า 100 ประเภท มีทั้งหมด 6 โซน ได้แก่ Fantasy World, Mysterious Viking Village, Adventure World, The Sea Shell, Typhoon World, European Streetmostphere  (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำเพื่อเข้าสวนน้ำ หรือ หากไม่ต้องการเข้าสวนน้ำสามารถ เล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกและถ่ายรูปภายในได้)

จากนั้นนำท่านชม Aquarium Vinpearl เป็นอาคารรูปเต่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีสัตว์น้ำนานาชนิดให้ท่านได้เดินชม นอกจากนั้นยังมีโชว์นางเงือก และ โชว์โลมาให้ทุกท่านได้เพลิดเพลิน

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ที่ VINWONDER  (4)

ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าดิงเกา (Ding Cau) เป็นศาลเจ้าเล็กๆที่ยื่นออกมาจากชายฝั่งริมทะเล เป็นสถานที่แสดงให้เห็นถึงความเก่าแก่ของวัฒนธรรมจีนที่มีอิทธิพลคู่เกาะนี้มายาวนาน

นำท่านเดินทางชม โรงงานน้ำปลา สินค้าขึ้นชื่อของเกาะฟูก๊วก

นำท่านเลือกช้อปปิ้ง Duong Dong Night Market เป็นตลาดที่เป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มนักท่องเที่ยวคล้ายๆถนนคนเดินบ้านเรา มีสินค้าให้ทุกท่านได้เลือกชมหลากหลายอย่างทั้งของกิน ของใช้ ทุกท่านสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลสดๆและอาหารพื้นเมืองได้อย่างอิสระ

เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ที่ Duong Dong Night Market

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

นำทุกท่านนั่งกระเช้าข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกด้วยความยาวถึง 7,899 เมตร สู่เกาะ Hon Thom นำท่านเดินทางสู่ Sun World Hon Thom Nature Park ซึ่งภายในเกาะจะมีกิจกรรมต่างๆให้ทำมากมาย ไม่ว่าจะเป็น สวนน้ำ สวนสนุก โรงแรม และหาดทราย ให้ท่านได้นั่งพักผ่อนชิวๆ ถ่ายรูปสวยๆ พร้อมกิจกรรมทางน้ำให้ท่านได้เลือกเล่นมากมาย (ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์) อาทิเช่น เจทสกี พาราเซลลิ่ง บานาน่าโบ๊ท พายเรือคายัค ฯลฯ  

ให้ท่านสนุกเพลิดเพลินกับ นำท่านสนุกเพลิดเพลินกับ โซนสวนน้ำอควาโทเปีย Aquatopia Water Park สวนน้ำชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งจะมีโซนให้ท่านได้เลือกเล่นมากมาย (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำเพื่อเข้าสวนน้ำ หรือ หากไม่ต้องการเข้าสวนน้ำสามารถ เล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกและถ่ายรูปภายในได้)

โซน Exotica Village มีเครื่องเล่น อาทิ รถไฟรางไม้ The anger of the wooden snake เครื่องยก Eagle's Eye ชม วิว 360 องศา ของเกาะ Hon Thom ด้วยมความสูงกว่า 120 เมตร

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บน เกาะ Hon Thom (6)

หลังจากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินเดินชม ชายหาด Hon Thom อย่างอิสระ ถึงเวลาอันสมควรานำท่านนั่งกระเช้ากลับ นำท่านถ่ายรูป Mediterranean Town โซนใหม่บนเกาะฟูก๊วก ที่จำลองบ้านสไตล์เมดิเตอเรเนียนแสนสวย สุดโรแมนติกมาให้ท่านถ่ายรูปอย่างจุใจ  จากนั้นชม Kiss Bridge สะพานจูบที่อยูใจกลางเมืองเมดิเตอเรเนียน ได้รับแรงบันดาลใจจากความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุด จูบที่หอมหวาน และเรื่องราวความรักของ Nguu Lang และ Chuc Nu ในเทพนิยายเวียดนาม

หลังจากนั้นนำทุกท่านช้อปปิ้ง ร้านผ้าไหม

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (7)

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)

ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองฟูก๊วก เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

12.00 น.  เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) เที่ยวบินที่ VZ981

13.20 น  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
07 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 6616,888 บาท4,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 6618,888 บาท5,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 6619,888 บาท5,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
30 ธ.ค. 66 - 02 ม.ค. 6719,888 บาท5,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 6715,888 บาท4,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 6715,888 บาท4,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 6715,888 บาท4,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 ก.พ. 67 - 04 ก.พ. 6715,888 บาท4,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 6717,888 บาท4,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 6715,888 บาท4,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 6715,888 บาท4,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 6715,888 บาท4,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ  
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่าง ๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วัน)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้น ๆ กำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,200 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 1. กรณีผู้ร่วมคณะยินดีที่จะเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ ไม่มีหัวหัวหน้าทัวร์ (มีไกด์ท้องถิ่นตลอดการเดินทางที่เวียดนาม)
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 
 12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 14. บริการน้ำดื่ม 1 ขวด/ท่าน/วัน
 15. การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
 16. ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านชำรุด หรือมีตราปั้มใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง และสายการบินแจ้งว่าไม่สามารถใช้เดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบริษัทได้มีการชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้ว
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
14,888 บาท
รหัส 009-5300 ทัวร์เวียดนาม ซุปตาร์...PHU QCOC สุดฟิน อินแบบตะโกน !!
ราคาเริ่มต้น 14,888 บาท
เดินทางช่วง พ.ย.66 - มี.ค.67
เดินทางโดย VietJet Air
ดูเพิ่มเติม https://tour5g.com/tour.php?tour_id=1794

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/047/009-5300.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08004
โทร 084-156-1888 ,02-121-7282
LINE ID @tour5G
อีเมล info@tour5g.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
 ใบอนุญาต 11/08004
 ใบอนุญาต 11/08004
 ใบอนุญาต 11/08004
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08004

19/130 โครงการเพอเฟค เพลส รามอินทรา-วงแหวน เฟส 2 ซ.01 กาญจนาภิเษก 5 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00 น.
บริการของเรา
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการทำ VISA ทุกประเทศทั่วโลก
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา